Консултантско дружество COELER LEGAL Consulting

Консултантско дружество КЬОЛЕР ЛЕГАЛ Консултинг
е едно от водещите консултантски дружества със седалище в гр. София, както и асо-
циирани офиси във всички европейски страни. 
От 1991 г. консултираме български и чужде-
странни клиенти по въпроси на българското, 
немското, европейското и международното 
право в тясно сътрудничество с адвокатско 
сдружение COELER Legal & Tax Gruppe Хамбург
Германия. Нашите адвокати и консултанти ще 
защитят Вашите права както в България, така и 
в Германия и още много други страни.

Нашите консултанти Ви предлагат 
изчерпателно обслужване по всички стопански
и гражданско-правни въпроси, включително 
данъчно консултиране и счетоводство. Ние 
анализираме, предлагаме решения и изграж-
даме стратегии, като всичко това прилагаме на 
практика заедно с нашите клиенти - бързо, 
ефикасно и изгодно.

 

В офиса ни работят български и немски
адвокати и юристи, екип от икономисти, 
асоциирани данъчни консултанти, счетоводители и 
преводачи. Заверка на документи осъще-
ствяваме чрез опитен нотариус, с когото
кантората си партнира от много години.

Свържете се с консултантско дружество 
КЬОЛЕР ЛЕГАЛ като попълните следния
контакт-формуляр или изпратите имейл
с Вашето запитване. Нашите адвокати и правни консултанти ще Ви предоставят
максимално бързо своята 
безплатна и
необвързваща предварителна правна 
оценка.

Повече информация за консултантско дружество КЬОЛЕР ЛЕГАЛ, за нашите адвокати, консултанти и партньори и приори-
тетните ни правни услуги, ще намерите 
на следващите страници.

Повече информация за адвокатската 
кантората, нашите адвокати и приори-
тетните ни правни услуги, ще намерите 
на следващите страници.

Вашият адвокат по международно право в България
няма новини в този списък.