Law Network

Световна мрежа WORLDLINK for LAW

КЬОЛЕР ЛЕГАЛ Консултинг е член на една от най-големите мрежи за независими адво-
кати WORLDLINK for LAW. Към тази мрежа са се присъединили повече от 60 кантори с 40 офиса 
в 40 държави по целия свят. 

WORLDLINK
 гарантира постоянния стандарт в качеството на услугите, предлагани от неговите членове. Незабавното предоставяне на информация относно правните и данъчните условия на мястото, където 
искате да инвестирате, компетентността и контактите на Вашите местни партньори при пълна прозрачност 
на направените разходи се координират от нас като Ваши директни партньори. Нашата структура прави 
възможно предлагането на изгодни условия за консултиране, особено за малки и средни предприятия при техните международни отношения. 

Mеждународно обединение WIRAS-Verbund

 КЬОЛЕР ЛЕГАЛ Консултинг е също така представител за България на WIRAS-Verbund, международно обединение на немскоговорящите данъчни консултанти, адвокати, одитори и консултанти на предприятия. Към момента WIRAS-Verbund има 59 партньори в 29 страни.