Правни услуги и основни правни области

Международни правни услуги в продължение на над 20 години

В центъра на нашите правни услуги са стопанското и гражданското право в международен аспект
Основната дейност на КЬОЛЕР ЛЕГАЛ Консултинг, София се изразява в консултиране на 
предприятия във всички фази на стопанските им отношения - от проучването на пазара и учредяването
на предприятие до неговата ликвидация. Друг акцент в нашите правни услуги е консултирането по въпро-
сите на българското право, съставянето на договори, съдебното и извънсъдебното решаване на спорове.

Ние ще Ви представляваме пред всички български съдилища - София, Пловдив, Варна, Бургас, Хасково,
Добрич, Велико Търново и т.н. По Ваше желание можем да Ви осигурим консултиране от наш партньор или
при нужда от екип специалисти за големи проекти като покупка на предприятие (D
ue Diligence) или про-
ектиране на фондове на недвижими имоти.

Текущи проекти на COELER LEGAL Consulting, София

  • Участие на COELER LEGAL Consulting на III-ти панаир за фотоволтаика и конференция на 3-6 април 2009 в София
  • Due Diligence продаване на дялове Нови Енергии на немско холдингово дружество
  • Due Diligence и продажбата на Ветропарк Каварна
  • Due Diligence на едно от най-големите български дружества, извършващо сделки с недвижими имоти
  • Постоянно правно консултиране на големи ирландски инвеститори в областта на строителството на квартири за прекарване на почивката в българските ски курорти, както и на Черно море

Безплатна предварителна оценка

В случай, че имате нужда от правни услуги по въпросите на българското право, немското, европейското 
и международното право, обърнете се към нашия опитен екип от адвокати и консултанти. Изпратете имейл
с Вашия въпрос и ние ще Ви предоставим безплатно своята необвързваща предварителна оценка.

За контакти:

 

адвокат Димитър Владимиров, тел. (02) 4890867, e-mail: vladimirov(at)coelerlegal.com