Данъчно право

Адвокати и консултанти по данъчно право. Международна правна 
помощ по въпросите на данъчната регистрация и данъчното планиране

КЬОЛЕР ЛЕГАЛ Ви предлага професионална правна помощ относно въпроси, свързани с данъчното право в БългарияГермания и много други европейски страни. Нашите адвокати и консултанти ще Ви пре-
доставят ефективни и адекватни правни решения.

Нашите основни компетенции в сферата на данъчното право

  • Данъчно планиране при учредяване на търговски дружества
  • Данъчно планиране на дейността на търговските дружества
  • Данъчно планиране при сливания и придобивания 
  • Правни консултации за избягване на двойно данъчно облагане
  • Международно данъчно планиране
  • Представителство пред данъчните органи и институции
  • Процесуално представителство
  • Консултации за правилен режим на ДДС и акцизите
  • Данъчна регистрация