Бизнес оценка и дю дилиджънс проверка на предприятия

Адвокати и правна помощ при Due Diligence. Прехвърляне на предприятие

Обстойната проверка на правните и икономически интереси Due Diligence е в основата на всяка продаж-
ба на участие, прехвърляне на дружество или покупка на проект
Дю дилиджънс представлява внимате-
лен анализ, проверка и оценка на предмета на покупката, най-вече покупката на предприятие, означа-
вана също и като бизнес оценка. Цел на 
дю дилиджънс е установяването на силните и слаби страни на
предприятието, както и определяне на възможните рискове.

Провеждането на дю дилиджънс обхваща и проверка на дружествените документи и разпит на упра-
вителите. Най-често се провежда в няколко фази, според това колко са конкретни намеренията за покуп-
ка на купувача. В този случай продажната цена е в зависимост от резултатите от проверката.

КЬОЛЕР ЛЕГАЛ Консултинг, София разполага с богат опит в проверката на предприятия и 
изготвянето на бизнес оценки. Така в последните няколко години нашите адвокати осъществиха про-
верка на някои от най-големите дружества за недвижими имоти  в рамките на проекти за изграждане на вятърни и фотоволтаични централи

по поръчка на големи инвеститори и банки. Ние сме една от малкото консултанти в България, които предлагат 
редовни дю дилиджънс отчети, обезпечени със застраховка за възможни щети.

При придобиване и отчуждаване на предприятия и участие в сливане и придобиване нашите адвокати и консултанти са на разположение на предприятия с експертно консултиране и водене на процеси.

Нашите основни компетенции в сферата на Due Diligence

  • Компетентно провеждане на дю дилиджънс проверки от специализиран екип, както и включването 
    на счетоводители и данъчни експерти
  • Участие на специалисти от дадената област
  • Съставяне на дю дилиджънс отчети с пълно представяне на рисковете, както и индивидуални препоръки относно понататъшната процедура по придобиването
  • Правни и данъчноправни експертизи при изготвянето на договора за придобиване, особено споразумения за гаранция

Безплатна предварителна оценка по въпросите на Due Diligence

Когато се нуждаете от правна помощ при изготвянето на дю дилиджънс анализ или бизнес оценка
на предприятие, моля, изпратете ни имейл с Вашия въпрос. Нашите адвокати ще Ви дадат незабавно и 
безплатно своята необвързваща предварителна оценка.

За контакти:


адвокат Димитър Владимиров, тел. (02) 4890867, 
e-mailvladimirov(at)coelerlegal.com