Гражданско право и процесуално представителство

Адвокати и консултанти по гражданско право. Правна помощ
в България и чужбина по въпросите на гражданския процес

Опитният екип от адвокати и консултанти на КЬОЛЕР ЛЕГАЛ предоставя на своите клиенти правни услуги и консултации
по всички въпроси на гражданското право и гражданския процес, особено по тези в международен 
аспект
.

Нашите основни компетенции в сферата на гражданското право

  • Договори за недвижими имоти
  • Договори за покупко-продажба от всякакъв вид
  • Застрахователно право
  • Договорни и законови искове за обезщетение от всякакъв вид
  • Наследствено право (особено делбата на имоти)
  • Съдебни производства, арбитражни производства, извънсъдебно решаване на спорове, 
    признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни и арбитражни решения
  • Принудително изпълнение, залози, обезпечителни мерки - запори и възбрани

Безплатна предварителна оценка по въпросите на гражданското право

В случай на нужда от адвокат и качествена правна помощ в сферата на гражданското право, из-
пратете ни имейл с Вашето запитване. Екипът на КЬОЛЕР ЛЕГАЛ ще се погрижи максимално бързо да Ви предостави своята безплатна и необвързваща предварителна оценка.

За контакти:


адвокат Димитър Владимиров, тел. (02) 4890867, 
e-mailvladimirov(at)coelerlegal.com