Инкасо. Правни услуги при събиранe на задълженията

Адвокати и международна правна помощ при събиране на задълженията

Декапитализацията на много предприятия води много често до липса на ликвидни средства, защото рефинансирането много често се осъществява чрез паричните потоци. Предупрежденията в този случай 
са безсмислени. 

Важни тук са:

  • Гарантиране на вземането чрез изготвянето на договор, например споразумение относно заложното право, запазване на правото на собственост, цесия, прехвърляне на дружествени дялове и др.
  • Арбитражна клауза вместо споразумение за съд
  • Проверка на кредитния рейтинг
  • Преговори с длъжника
  • Предаване на нотариално признаване на задължение вместо скъп и продължителен съдебен процес
  • Гарантиране на стойността на имуществото чрез възбрана.
  • АДР/Медиация
  • Признаване на чуждестранни решения и титули за дълг и екзекватура според Регламент 44/2001г.
  • Принудително изпълнение чрез частни съдия-изпълнители

КЬОЛЕР ЛЕГАЛ Консултинг се занимава от 1991 г. с дела пред всички български 
и немски съдилища до касационна инстанция. В момента водим делата на множество чуждестранни кредитори. Освен проверката на платежоспособността при предявяването на иска, ние гарантираме стойността на имуществото чрез съдебно решение за възбрана, което в България е особено лесно да 
бъде издействано. Поради не особената надеждност на българското правораздаване, ние всеки път 
се опитваме да избягваме продължителните и сложни процеси чрез извънсъдебни преговори.
 

Друга част от дейността ни са арбитражните производства. В момента представляваме канадско–английско предприятие в арбитражно производство срещу БТК.

Безплатна предварителна правна оценка при нужда от инкасо услуги

Опитните адвокати на КЬОЛЕР ЛЕГАЛ ще Ви съдействат максимално бързо в случай, че имате нужда от професионална правна помощ по въпросите на събирането на задължения (инкасо). Изпратете ни имейл
с Вашето запитване.

За контакти: 

адвокат Димитър Владимиров, тел. (02) 4890867, e-mailvladimirov(at)coelerlegal.com