Недвижими имоти в България и чужбина

Правна помощ при покупко-продажба на имоти в България и Германия

Българските недвижими имоти на брега на Черно море, в ски областите или на р. Дунав, в следствие на присъединяването на страната в ЕС на 01.01.2007 г. значително увеличиха стойността си. Все още из-
годните цени за ваканционни апартаменти 
и къщи със сигурност в близко бъдеще ще се увеличат. За 
последните няколко години тези очаквания привлякоха в България редица чуждестранни инвеститори, особено от Великобритания и Германия, които се интересуват от покупката на недвижими имоти с цел инвестиция или просто като лично ваканционно жилище с оглед на приятния климат и природа в страната.

В същото време пазарът на недвижими имоти в София и другите големи градове непрекъснато расте. Модерните офиси в София, Пловдив, Варна са недостатъчно, затова и в градовете се сторят или планират големи бизнес-паркове.

В съвместна работа с нотариус и доказали се пред нас агенции за недвижими имоти ние подпомагаме 
от юридическа гледна точка много покупки на имоти в страната и чужбина, изготвяме предварителни 
договори и проверяваме изпълнението на договорите. Освен това предлагаме и предварителна проверка
на отношенията на собственост на въпросния обект, тъй като много често документите по договора и имотния регистър са непълни.
 В областта на недвижимите имоти с търговска цел, ние съставяме и проверяваме всички съответни договори, създаваме публични и закрити фондове за недвижими имоти от 
правен и данъчен аспект, при което естествено и аспектите на двойното данъчно облагане са засегнати.

Нашите основни компетенции в сферата на недвижимите имоти

  • Проверка на отношенията на собствеността
  • Изготвяне и проверка на договори за покупко-продажба и на предварителни договори
  • Преговори с продавач/купувач, брокери, проверка на посреднически договори
  • Съставяне на публични и закрити фондове за недвижими имоти
  • Представителство при издаването на разрешително за строеж и други процедури, 
    представителство пред строителните органи
  • Съставяне и проверка на договори за строеж, както и на договори с подизпълнители
  • Процедури по планиране на строежа и издаване на разрешително за строеж
  • Преобразуване на селскостопански земи

„Недвижими имоти в Европа”

Чуждестранното адвокатско дружество Deutschland e.V. издаде компендиума „Недвижими имоти в Европа”, като редакцията на частта за България е изготвена от адвокат д-р Франк Шмитц и д-р Корнелия Драганова от КЬОЛЕР ЛЕГАЛ. Останалите части са относно Дания, Франция, Гърция, Италия, Холандия и Португалия.

Безплатна предварителна оценка при покупко-продажба на имоти

Когато имате нужда от адвокат или правна помощ при покупко-прождба на имоти, изпратете ни имейл с Вашия въпрос. Нашият екип ще се погрижи максимално бързо да Ви предостави своята безплатна и 
необвързваща предварителна оценка.

За контакти:


адвокат Димитър Владимиров, тел. (02) 4890867, 
e-mailvladimirov(at)coelerlegal.com