Търговско право и стопанско право

Адвокати и консултанти по търговско и стопанско право. Mеждународна правна помощ

Tърговското право и стопанското право са в центъра на консултантската дейност на нашия екип от
опитни адвокати,
 особено в международен аспект. Към клиентите на КЬОЛЕР ЛЕГАЛ
Консултинг спадат предприятия от почти всички икономически отрасли, като машиностроене, 
фармация,
стоманодобивна промишленост, текстилна индустрия, логистика и въздушен транспорт, вятърна енергия,
както и финансови услуги. 
Нашите адвокати ще Ви осигурят своята професионална правна помощ и ком-
плексно юридическо съдействие относно въпросите, свързани с изграждането и етаблирането на различ-
ни видове
 проекти. Те ще Ви предоставят пълна правна консултация при:

 • Проверка на Due Diligence
 • Проучване на подходящите форми на инвестиране
 • Учредяване и регистрация на клонове на дружества
 • Съставяне и проверка на договори, сред които Договор за търговско представителство,
  Договор за франчайзинг, Договор за лизинг и др.
 • Консултиране и представителство при Joint Venturesизкупуване на участие и инвестиционна дейност
 • Средства за защита при трансгранични сделки за доставка
 • Представителство и консултиране при производство по несъстоятелност
 • Проверка на кредитния рейтинг
 • Извънсъдебно решаване на спорове, медиация, съдебни дела на всички инстанции

Безплатна предварителна оценка по въпросите на търговското право

Задайте своите въпроси, свързани с търговското право и стопанското право, на посочените e-mail адреси,
за да получите нашата безплатна правна помощ под формата на 
необвързваща предварителна оценка.

За контакти:


адвокат Димитър Владимиров, тел. (02) 4890867, 
e-mailvladimirov(at)coelerlegal.com