Транспортно право

Адвокати и консултанти по транспортно право. Международна правна 
помощ по въпросите на морския, въздушния и сухопътния транспорт

В областта на транспортното право екипът на КЬОЛЕР ЛЕГАЛ развива дейност от 1991 г. преди всичко за големи транспортни предприятия, параходни компании и корабни агенти. Днес към нашите клиенти спадат множество немски, австрийски, холандски и български спедитори, които консултираме най-вече относно СМР-въпроси.

По поръчка на параходни компании и корабни агенти ние предявяваме вземания по договори за морски превоз и ги гарантираме с постановления за налагане на възбрана в пристанищата по света. Ние изгот-
вяме становища, свързани с правни въпроси относно плаването по р. Дунав, и водим дела за транспортно
застраховане.

Основните ни компетенции в сферата на транспортното право

  • СМР
  • Мултимодален транспорт
  • Право на морския превоз
  • Право на речното плаване
  • Възбрана на кораби по целия свят

Безплатна предварителна оценка по въпросите на транспортното право

При нужда от опитен адвокат или професионална правна помощ от нашите консултанти в сферата на транспортното право
изпратете ни имейл с Вашето запитване. Нашият екип ще се погрижи максимално бързо да Ви предостави своята безплатна и необвързваща предварителна оценка.

За контакти:


адвокат Димитър Владимиров, тел. (02) 4890867, 
e-mailvladimirov(at)coelerlegal.com