Трудово право

Адвокати и консултанти по трудово право. Правна помощ 
в България и Германия по отношение на Вашите трудови договори

С повече от 18 години опит в професионалното консултиране на различни предприятия в България, 
нашите адвокати и консултанти по трудово право изготвят и коригират трудови договори, договори за управление
и контрол според българското право, като съгласуват и напасват тези договори с изискванията и усло-
вията на конкретния инвеститор. 

Ние не само консултираме клиентите си относно правните положения, но и заедно с тях търсим раз-
решения за практическите им проблеми във всички сфери на човешките ресурси. Тук практическото 
ноу-хау, знанията от бранша и усетът в ситуациите на преговори са точно толкова важни, колкото и задълбочените правни познания.

Нашата компетентност в сферата на трудовото право включва

  • Съставяне и проверка  на индивидуални трудови договори
  • Представителство при спорове при съществуващи трудови правоотношения
  • Представителство при прекратяване на трудови правоотношения
  • Концепция и преобразуване на гъвкави работни модели, работа на смени и т.н.
  • Изготвяне на споразумения
  • Представителство при спорове след прекратяване на  трудовия договор
  • Представителство пред органи на трудовата администрация и министерствата
  • Консултиране при преструктуриране и реорганизиране на предприятията

Понастоящем консултираме и представляваме в преговори от всякакъв вид множество предприятия от 
различна величина - от средно големи до големи предприятия по всички въпроси на трудовото право.

Безплатна предварителна оценка по въпросите на трудовото право

В случай, че имате нужда от адвокат или правна помощ по въпросите на трудовото право, изпратете ни имейл с Вашия въпрос. Нашият екип ще се погрижи максимално бързо да Ви предостави своята безплатна
и необвързваща предварителна оценка.

За контакти: