Адвокати и консултанти

Предимства на консултантите от COELER LEGAL Consulting, София

Когато имате нужда от адвокати и правни консултанти, на които да се доверите, потърсете екипа на 
правна кантора КЬОЛЕР ЛЕГАЛ Консултинг, София, защото:

  • нашият екип се състои не само от юристи с дългогодишен опит в различните правни сфери, но и от консултанти по всички правни и данъчни въпроси, както и от счетоводители, чиято професионална квалифи-
    кация отговаря на високите изисквания на нашите клиенти.
  • всички адвокати, консултанти и счетоводители в КЬОЛЕР ЛЕГАЛ са професионалисти с дългогодишен опит и с отлични чуждоезикови умения.
  • непрекъснатото усъвършенстване на колектива от адвокати и консултанти, както и професионалнитe публикации гарантират едно високо ниво на работа.
  • компетентността и ангажираността на юридическия ни екип с правните проблеми на клиентите ни са основните принципи, над които адвокатското дружество гради опита си в продължение на две десе-
    тилетия. 

Нови членове в адвокатския колектив на COELER LEGAL Consulting, София

Имаме удоволствието да Ви представим новите членове на нашия екип от адвокати и консултанти:

адвокат Димитър Владимиров
Области на практика: процесуално представителство.