д-р Франк Шмитц

Адвокат д-р Франк Шмитц е съдружник в COELER Rechtsanwälte Steuerberater, Хамбург, както и основател и управляващ съдружник на COELER LEGAL Consulting EOOD, София

Сфери на дейност

 • Международно стопанско право
 • Борсово и акционерно право
 • Дружествено и корпоративно право
 • Транспортно право

Образование и квалификации

 • Професионално обучение в застрахователната сфера 
 • Социология в Бохумския университет 
 • Правни науки в Юридическия факултет на университета в Хайделберг 
 • Обучение в Университет Монпелие
 • Съдебен стаж в Хамбург
 • Обучение в Академията за административни науки Speyer
 • Доктурантура в института "Макс Планк" за Международно и чуждестранно частно право, Хамбург
 • Адвокатска дейност в кантора Hesketh Henry Solicitors, Оукланд, Нова Зеландия 

Езикови умения

 • Английски език
 • Френски език
 • Италиански език

Публикации

 • Българският закон за приватизации, 1991 г.
 • Инвестиции и Учредяване на дружества в България в: Handbuch für Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Hrsg. Breidenbach 
 • Дружествено право в България, 1993 г.
 • Правораздаване в България, 1995 г. 
 • Българският закон за концесии, 1996 г.