Кариера

Свободни позиции в COELER LEGAL Consulting

В момента КЬОЛЕР ЛЕГАЛ Консултинг търси да назначи квалифициран и ви-
сокомотивиран адвокат с компетенции по:

  • Възобновяема енергия
  • Водене на процес

с многогодишен опит в международна кантора или съответно предприятие. За предимство ще се считат 
специални познания в областта на българското енергийно право, както и изготвянето и проверката на 
Due Diligence, както и изготвянето на договори за покупко-продажба по англосаксонски пример. Необ-
ходима е висока юридическа компетентност, също и предприемаческо мислене, способност за работа в 
екип и владеене на немски и/или английски език.

Ние Ви предлагаме интересна дейност в международна кантора и мотивиращо заплащане.

Моля, изпращайте кандидатурите си на адвокат д-р Франк Шмитц - schmitz(at)coelerlegal.com