Представителства

Представителства на COELER LEGAL Consulting

Централният офис на КЬОЛЕР ЛЕГАЛ Консултинг ЕООД е разположен в центъра
на София, в непосредствена близост до сградата на Парламента, административните органи и съдилищата.

Поддържаме също така трайно професионално сътрудничество с някои утвърдени световни адвокатски
кантори и консултанти, както и с кантори и консултанти от всички големи градове на България. 

КЬОЛЕР ЛЕГАЛ Консултинг България е член на адвокатската група COELER Legal & Tax Group с представи-
телства в Хамбург (Германия), Милано (Италия) и Тулуза (Франция), както и на международните адвокат-
ски мрежи WORLDLINK for Lawyers и Association of European Lawyers, две от най-големите сдружения на 
независими правни кантори от над 60 страни в целия свят.