Адвокатска кантора COELER LEGAL Consulting - Хамбург

Правни услуги и консултации в Германия. Адвокати по немско право

Адвокатско сдружение COELER Legal & Tax Gruppe Хамбург, Германия е основано през 1950 г. и от тогава предоставя правни услуги на предприятия от средния бизнес, на дъщерни фирми на големи концерни, както и на други клиенти във връзка с правни въпроси от областта на гражданското, търговското, корпо-
ративното, както и на данъчното право. 

Една от стратегическите сфери на дейност на адвокатското дружество е международното право. Адвокат-
ският екип предоставя правни консултации във всяка една фаза от създаването и развитието на пред-
приятието, при експандирането на дейността извън границите на страната, както и подпомага чуждестран-
ните клиенти с правни консултации и представителство в рамките на Германия. 

Екипът от 20 адвокати, данъчни специалисти и научни сътрудници съпровожда  клиентите си при струк-
турирането и изготвянето на правен анализ в рамките на зададения проект, както и при правни консулта-
ции от всички правни сфери. 

Кантората представлява клиентите си пред всички съдилища, административни органи и други държавни институции в Германия.

За връзка с COELER Legal & Tax Group, Хамбург

Адрес:
Mattentwiete 8
D-20457 Hamburg

Email: 
schmitz(at)coeler.com

Как да ни открете:
Интерактивна сателитна карта на Xамбург

Телефон:
0049-(0)40-41 46 45 0

Факс: 
0049-(0)40-41 46 45 44