мрежа

Worldlink – световна мрежа на адвокатските кантори

 

КЬОЛЕР ЛЕГАЛ е член на една от най-големите мрежи на независими адвокатски кантори WORLDLINK for LAW. Към WORLDLINK са се присъединили повече от 60 кантори с 40 офиси в 40 държави по целия свят. WORLDLINK гарантира постоянния стандарт в качеството на услугите, предлагани от канторите-членове. Незабавното предоставяне на информация относно правните и данъчните условия на мястото, където искате да инвестирате, компетентността и контактите на Вашите местни партньори при пълна прозрачност на направените разходи се координират от нас като Ваши директни партньори. Нашата структура прави възможно предлагането на изгодни условия за консултиране, особено за малки и средни предприятия при техните международни отношения.

Освен това ние сме и представители за България на WIRAS- Verbund, международно обединение на немскоговорящите данъчни консултанти, адвокати, одитори и консултанти на предприятия. Към момента WIRAS- Verbund има 59 партньори в 29 страни.