Консултантите са Ваши партньори

Адвокати

Консултантите са Ваши партньори- Вашият адвокат за международно право

КЬОЛЕР ЛЕГАЛ е постоянно развиваща се кантора с традиции от повече от 60 години. Ние сме консултанти на средния бизнес и предлагаме  специализирано консултиране по всички въпроси засягащи дейността на Вашето предприятие.

Нашата цел е индивидуалното и изчерпателно намиране на решение чрез използването на всички правни и данъчни възможности, за да постигаме заедно Вашите цели сигурно и ефективно.

В нашите офиси работят български, немски и италиански адвокати, както и данъчни консултанти и одитори. Нашите сътрудници са с многогодишен опит , доказана компетентност и придобили известност чрез публикации в български и международни специализирани издания.

 

Когато е необходимо се допитваме и до чуждестранни адвокати или специалисти по въпроси на правната система на друга страна.

В момента в София сме 5 адвокати. Всеки един е отговорен за една или няколко области на правото и е на Ваше разположение като лице за контакт.

За контакти:

Др. Корнелия Драганова, тел. (02) 4890867, майл: draganova@coelerlegal.com

Жана Калоянова, тел. : (02) 4890867, мейл: kaloyanova@coelerlegal.com

Димитър Владимиров, тел.: (02) 489067, мейл: vladimirov@coelerlegal.com

Галина Андреева, тел: (02) 489067, мейл: draganova@coelerlegal.com