ЗА НАС

Адвокатска кантора КЬОЛЕР ЛЕГАЛ

Вашата международна кантора в България

 

Изчерпателно консултиране по въпроси от българското, европейското и немското право

КЬОЛЕР ЛЕГАЛ е учредена през 1991г. като първата международна адвокатска кантора в България. О тогава насам изготвяме множество Joint Ventures от юридическа страна, учредяваме  фирми и съставяме

КЬОЛЕР ЛЕГАЛ разполага със специалисти по българско и международно дружествено право, които могат да изготвят Due Diligence Reports и Sale & Purchase Agreements ( SPA) по примера на англосаксонското право. Ние консултираме българските дъщерни дружества на чуждестранни предприятия по всички въпроси на трудовото право, при лизингови сделки и правните въпроси при придобиването  на недвижими имоти. Особено застъпени са енергийното и строителното право, включително и процеса на строително планиране.От много години участваме при проекти в областта на възобновяемата енергия като вятърни и фотоволтаични паркове, като се започне от планирането и развитието на проекта, през финансирането до неговото осъществяване, респективно продажба му.

Международни договори и Joint Ventures

Имате ли проблем с партньора Ви по Joint Ventures?

Имаме дългогодишен опит при съставянето и преговорите по проекти с Joint Ventures. Ние познаваме международното право и можем компетентно и ефективно да Ви  консултираме. Ние Ви предаваме многогодишния ни ноу-хау, натрупан от съвместната ни дейност с партньорите ни в чужбина, особено в Германия.

 

 

Учредяване на дружества в чужбина, най-вече в Германия

Искате да учредите дружество в Германия или друга страна в Европа или да придобиете/ продадете дружествени дялове в чуждестранно предприятие?

Няма проблем! Ние сме част от световна мрежа на адвокатски кантори във всички по- големи страни в Европа и в много страни по света.  Можем за кратко време да изготвим необходимите документи в България и по Ваше желание – естествено и на български език.

 

кти:

Др. Корнелия Драганова, тел. (02) 4890867,

имейл: draganova@coelerlegal.com

Др. Франк Шмитц, тел. (02) 4890867,

имейл: schmitz(at)coelerlegal.com