Д-р Франк Шмитц
Управител на адвокатско дружество
COELER Legal Consulting EООД София

Адвокати

Екипът на адвокатско дружество Coeler Legal се състои от юристи с дългогодишен опит в различните правни сфери както и от консултанти по данъчни въпроси, счетоводители, чиято професионална квалификация отговаря на високите изисквания на нашите клиенти.

Всички представители на Coeler Legal са професионалисти с дългогодишен опит и с отлични чуждоезикови умения.

Компетентността и  ангажираността на юридическия ни екип с правните проблеми на клиентите ни са основните принципи, над които адвокатското дружество гради опита си в продължение на две десетилетия. Постоянното усъвършенстване на екипа ни и професионалнитe публикации гарантират едно високо ниво на работа.

Радваме се да Ви представим новите членове на нашия екип:

 

Жана Калоянова-Области на практика право на енергийното стопанство, дружествено право, корпоративно и търговско право, трудово право

Димитър Владимиров –Области на практика: процесуално представителство

Галина Андреева- Области: право на енергийното стопанство, търговско и корпоративно право, договорно право.