Димитър Владимиров

Адвокат
старши сътрудник COELER Legal, София

Димитър Владимиров

Адвокат, старши сътрудник в COELER LEGAL София

Области на дейност

 • Недвижими имоти
 • Гражданско право
 • Енергийно право
 • Застрахователно право
 • Процесуално представителство

Езикови умения

 • Немски език
 • Английски език
 • Български език
 • Руски език

Професионален опит

 • Адвокат в кантора Добрев, Кинкин & Люцканов, София
 • Юрист при EUROLEX София, България
 • Сътрудник в Народното Събрание
 • Сътруник в  министерския съвет
 • Дейност при Hanse-Merkur-Versicherungsgruppe, Хамбург
 • Дейност при Hanse-Mannheimer / ERGO-Versicherungsgruppe, Хамбург
 • Адвокат във Варна