Д-р Франк Шмитц
Управител на адвокатско дружество
COELER Legal Consulting EООД София

Д-р Франк Шмитц

Адвокат, Съдружник в COELER Rechtsanwдlte Steuerberater, Хамбург
Основател и Управител на адвокатско дружество COELER Legal Consulting ЕООД София.

Сфери на дейност

 • Международно стопанско право
 • Борсово и акционерно право
 • Дружествено и корпоративно право
 • Транспортно право

Образование и квалификации

 • Професионално обучение в застрахователната сфера
 • Социология в Бохумския Университет
 • Правни науки в Юридическия факултет на Университета в Хайделберг
 • Обучение в Университет Монпелие
 • Съдебен стаж в Хамбург
 • Обучение в академия за административни науки Speyer
 • Доктурантура в Макс Планк Институт за международно и чуждестранно частно право, Хамбург
 • Адвокатска дейност в кантора Hesketh Henry Solicitors, Оукланд, Нова Зеландия

Публикации

 • Българския закон за приватизации,1991 
 • Инвестиции и Учредяване на дружества в България в: Handbuch für Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Hrsg. Breidenbach
 • Дружествено право в България, 1993
 • Правораздаване в България, 1995
 • Българския закон за концесии, 1996

Езикови умения

 • Английски език
 • Френски език
 • Италиански език