Кариера

В момента спешно търсим квалифициран и високо мотивиран адвокат за областта на

  • Възобновяемата енергия
  • Воденето на процес

с многогодишен опит в международна кантора или съответно предприятие. За предимство ще се считат специални познания в областта на българското енергийно право, както и изготвянето и проверката на Due Diligence, както и изготвянето на договори за покупко-продажба по англосаксонски пример. Необходима е висока юридическа компетентност, също и предприемаческо мислене, способност за работа в екип и владеене на немски и/или английски език.

Ние Ви предлагаме интересна дейност в международна кантора и мотивиращо заплащане.

Моля, изпращайте кандидатурата си на Др. Франк Шмитц schmitz(at)coelerlegal.com