Трудово право

България 2010- Най-добра кантора-работодател за годината.

С опит от повече от 20 години консултиране на предприятия в България, ние не само подготвяме и изготвяме трудови договори, договори за управление и договори за заемане според българското прав, но и съгласуване тези договори с изискванията и условията на инвеститорите.

Ние не само консултираме клиентите ти относно правните положения, но и заедно с тях търсим разрешения за практическите им проблеми във всички сфери на човешките ресурси. Тук практическия ноу-хау, знанията от бранша и усета в ситуациите на преговори са точно толкова важни, колкото и дълбоките правни познания.

Аспекти на дейността ни:

  • Съставяне и проверка  на индивидуални трудови договори и договори за възлагане
  • Представителство при спорове при съществуващи трудови правоотношения
  • Представителство при прекратяване на трудови правоотношения
  • Концепция и преобразуване на гъвкави работни модели, работа на смени и т.н.
  • Изготвяне на споразумения за прекратяване
  • Представителство при спорове след прекратяване на договора
  • Представителство пред органи на трудовата администрация и министерства
  • Консултиране при реконструиране и реорганизиране

В момента консултираме и представляваме множество предприятия, от средно големи до големи по всички въпроси на трудовото право.

Изпратете ни имейл с Вашия въпрос. Ние ще Ви дадем незабавно и безплатно нашата необвързваща предварителна оценка.  

КЬОЛЕР ЛЕГАЛ беше отличена скоро от Corporate International като най-добрата кантора- работодател в България за 2010.

За контакти:

Др. Корнелия Драганова, тел: (02) 4890867, имейл: draganova@coelerlegal.com