Учредяване на дружества & Дружествено право

Всеки сериозен икономически ангажимент се осъществява чрез учредяването на дружество. КЬОЛЕР ЛЕГАЛ трупа опит в областта от 1991 г. като консултант на множество дружества.

Част от дейността ни е интегрираното консултиране при трансгранични инвестиции, включително и аспекти на двойното данъчно облагане, осъществявано от немски и български специалисти. Ние съветваме при избора на правната форма, съставянето на Joint Ventures с частни и държавни предприятия и сме на разположение при всички правни и данъчни въпроси като постоянни или по проект консултанти.

Основни области на дейността ни са:

 • Подготовка и учредяване на дружества, включително и изготвяне на необходимата документация, както и двуезичен дружествен договор
 • Извършване на необходимата регистрация в Агенция по вписванията, данъчната администрация и т.н.
 • Правна и данъчна консултация при прехвърляне на дружествени дялове и изкупуване на участие в дружество
 • Проверка на due diligence
 • Съставяне на дружествен договор, споразумения за Joint Venture, споразумения за сътрудничество
 • Преобразуване чрез сливане, вливане, отделяне и разделяне на дружества
 • Съставяне на договори за управление, трудови договори, както и консултиране по въпроси на трудовото право
 • Консултиране при кандидатстване за лицензи пред банки, застрахователни дружества, както  и в областта на медиацията
 • Представителство пред Общото събрание на дружеството
 • Домицилиране на дружества
 • Ликвидация на дружества, представителство в производство по несъстоятелност

Задайте своя правен въпрос на нашия имейл. Ние ще ви дадем безплатно нашата необвързваща предварителна оценка.

За контакти:

 Др. Корнелия Драганова, тел. (02) 4890867, имейл: draganova@coelerlegal.com

Адв. Димитър Владимиров, тел. (02) 4890867, имейл: vladimirov@coelerlegal.com