Due Diligence- Проверка на предприятия

Всяка продажба на участие, прехвърляне на дружество или покупка на проект се осъществяват след обстойна проверка на правните и икономически интереси (due diligence). Due Diligence представлява внимателен анализ, проверка и оценка на предмета на покупката, най-вече покупката на предприятие, означавана също и като Бизнес оценка. Цел на Due Diligence е установяване на силните и слаби страни на предприятието, както и определяне на възможните рискове.

Провеждането на Due Diligence обхваща и проверка на дружествените документи и разпит на управителите. Най-често се провежда в няколко фази, според това колко са конкретни намеренията за покупка на купувача. В този случай продажната цена е в зависимост от резултатите от проверката.

КЬОЛЕР ЛЕГАЛ разполага с богат опит в проверката на предприятия. Така в последните няколко години проверихме някои от най-големите дружества за недвижими имоти като Windparkund Photovoltaik Projekte по поръчка на големи инвеститори и банки.  Ние сме една от малкото кантори в България, която предлага редовни due diligence отчети, които са обезпечени със застраховка за възможни щети.

При придобиване и отчуждаване на предприятия и участие в Сливане & Придобиване сме на разположение на предприятия с експертно консултиране и водене на процеси. Нашето консултиране в тази област обхваща следното:

  • Компетентно провеждане на Due Diligence проверки от специализиран екип, акто и включването на счетоводители и данъчни експерти.
  • Участие на специалисти от дадената област
  • Съставяне на Due Diligence отчети с пълно представяне на рисковете, както и индивидуални препоръки относно понататъшната процедура по придобиването.
  • Правни и данъчноправни експертизи при изготвянето на договора за придобиване, особено споразумения за гаранция.

Изпратете ни имейл с Вашия въпрос. Ние ще Ви дадем незабавно и безплатно нашата необвързваща предварителна оценка. 

За контакти:

Др. Корнелия Драганова, тел. (02) 4890867, имейл: draganova@coelerlegal.com

Димитър Владимиров, тел. (02) 4890867, имейл: vladimirov(at)coelerlegal.com