Търговско право

Търговско право 

Център на консултантската ни дейност е търговското и стопанското право, особено в международен аспект. Към нашите клиенти спадат предприятия от почти всички икономически отрасли, като например машиностроене, стоманодобивна промишленост, фармация, текстилна индустрия, логистика и въздушен транспорт, вятърна енергия, както и финансови услуги.

Ние Ви предлагаме професионална помощ и комплексно юридическо съдействие относно въпроси, свързани с изграждането и етаблирането на различни видове проекти и Ви предоставяме пълна правна консултация при:

  • Проверка на due diligence
  • Проучване на подходящите форми на инвестиране
  • Учредяване и регистрация на клонове на дружества
  • Съставяне и проверка на договори, сред които Договор за търговско представителство, Договор за франчайзинг, Договор за лизинг и др.
  • Консултиране и представителство при Joint Ventures, изкупуване на участие и инвестиционна дейност
  • Средства за защита при трансгранични сделки за доставка
  • Представителство и консултиране при производство по несъстоятелност
  • Проверка на кредитния рейтинг
  • Извънсъдебно решаване на спорове, медиация, съдебни дела на всички инстанции

Задайте своя правен въпрос на нашия имейл. Ние ще ви дадем безплатно нашата необвързваща предварителна оценка.

За контакти:

Др. Корнелия Драганова, тел. (02) 4890867, имейл: draganova@coelerlegal.com

Димитър Владимиров, тел. (02) 4890867, имейл: vladimirov@coelerlegal.com