Недвижими имоти в България и чужбина

Българските недвижими имоти на брега на Черно море, в ски областите или на Дунав в следствие на присъединяването на страната в ЕС на 01.01.2007 значително увеличиха стойността си. Все още изгодните цени за ваканционни апартаменти  и къщи със сигурност в близкото бъдеще ще се увеличат. Тези очаквания привлякоха в последните 24 месеца в България множество инвеститори, най-вече от Обединеното Кралство и Германия, които се интересуват от покупката на недвижими имоти като инвестиция или просто търсят място с приятен климат и природа за своето ваканционно жилище.

В същото време пазарът на недвижими имоти в София и другите големи градове непрекъснато расте. Модерните офиси в София, Пловдив, Варна са недостатъчно, затова и в градовете се сторят или планират големи бизнес- паркове.

В съвместна работа с нотариус и доказали се пред нас агенции за недвижими имоти ние подпомагаме от юридическа гледна точка много покупки на недвижими имоти в страната и чужбина, изготвяме предварителни договори и проверяваме изпълнението на договорите. Освен това предлагаме и предварителна проверка на отношенията на собственост на въпросния обект, тъй като много често документите по договора и имотния регистър са непълни.В областта на недвижимите имоти с търговска цел ние съставяме и проверяваме всички съответни договори, създаваме публични и закрити фондове за недвижими имоти от правен и данъчен аспект, при което естествено и аспектите на двойното данъчно облагане са засегнати.

Аспектите на нашата дейност:

  • Проверка на отношенията на собствеността
  • Изготвяне и проверка на договори за покупко-продажба и на предварителни договори
  • Преговори с продавачи/ купувач, брокери, проверка на посреднически договори
  • Съставяне на публични и закрити фондове за недвижими имоти
  • Представителство при издаването на разрешително за строеж и други процедури, представителство пред строителните органи
  • Съставяне и проверка на договори за строеж, както и на договори с подизпълнители
  • Процедури по планиране на строежа и издаване на разрешително за строеж
  • Преобразуване на селскостопански земи

Изпратете ни имейл с Вашия въпрос. Ние ще Ви дадем незабавно и безплатно нашата необвързваща предварителна оценка. 

За контакти:

Др. Корнелия Драганова, тел. (02) 4890867, имейл: draganova@coelerlegal.com

Димитър Владимиров, тел. (02) 4890867, имейл: vladimirov(at)coelerlegal.com

Актуално:

Чуждестранното адвокатско дружество Deutschland e.V.  издаде

компендиума „Недвижими имоти в Европа”, като редакцията на частта за България е изготвена от адв.др. Франк Шмитц от КЬОЛЕР ЛЕГАЛ. Останалите части са относно Дания, Франция, Гърция, Италия, Холандия и Португалия.