Инкасо / Събиранe на задължения

Декапитализацията на много предприятия води много често до липса на ликвидни средства, защото рефинансирането много често се осъществява чрез паричните потоци. Предупрежденията в този случай са безсмислени.

Важни тук са:

  • Гарантиране на вземането чрез изготвянето на договор, например споразумение относно заложното право, запазване на правото на собственост, цесия, прехвърляне на дружествени дялове и др.
  • Арбитражна клауза вместо споразумение за съд
  • Проверка на кредитния рейтинг
  • Преговори с длъжника
  • Предаване на нотариално признаване на задължение вместо скъп и продължителен съдебен процес
  • Гарантиране на стойността на имуществото чрез възбрана
  • АДР/ Медиация
  • Признаване на чуждестранни решения и титули за дълг и екзекватура според Регламент 44/ 2001
  • Принудително изпълнение чрез частни съдия- изпълнители

КЬОЛЕР ЛЕГАЛ се занимава от 1991 с дела пред всички български и немски съдилища до касационна инстанция. В момента водим делата на множество чуждестранни кредитори . Освен проверката на платежоспособността при предявяването на иска, ние гарантираме стойността на имуществото чрез съдебно решение за възбрана, което в България е особено лесно да бъде издействано. Поради не особената надеждност на българското правораздаване, ние всеки път се опитваме да избягваме продължителните и сложни процеси чрез извънсъдебни преговори.

Друга част от дейността ни са арбитражните производства. В момента представляваме канадско – английско предприятие в арбитражно производство срещу БТК.

Изпратете ни имейл с Вашия въпрос. Ние ще Ви дадем незабавно и безплатно нашата необвързваща предварителна оценка.  

За контакти:

Др. Корнелия Драганова, тел. (02) 4890867, майл: draganova@coelerlegal.com

Жана Калоянова, тел. : (02) 4890867, мейл: kaloyanova@coelerlegal.com

Димитър Владимиров, тел.: (02) 489067, мейл: vladimirov@coelerlegal.com

Галина Андреева, тел: (02) 489067, мейл: draganova@coelerlegal.com