Право на търговската марка и Интелектуална собственост

Разширеният пазар изостря конкуренцията. Този, който иска да се утвърди на пазара, трябва да се разграничи от конкуренцията. Затова и предприятията и заетите в сферата на услугите се нуждаят от своята търговска марка- за защита от объркване, пиратство. Това важи и за България, особено след присъединяването й към ЕС.

Ние Ви предлагаме:

 • Ефективни проучвания и компетентно консултиране
 • Юридическо подпомагане, както и правна защита при национални и международни регистрации, както при заявяването за регистрация, така и при самата регистрация на национални марки, общностни марки и международни марки
 • Проучване на търговски марки
 • Консултиране при изготвянето  на марки
 • Представителство при провеждане на спорни процеси
 • Отправяне на предупреждения и съдебно преследване при нарушаване на правилата на правото на търговската марка, представителство при процеси за защита при конкуренция
 • Споразумения за разграничаване

Членство в международни конвенции:

 • Парижка конвенция за защита на индустриалната собственост, Стокхолм
 • Споразумение от Лисабон за защита на оригиналните названия, Стокхолм
 • Споразумение от Мадрид относно международната регистрация на марки от 1.май. 1985г
 • Протокол от Мадрид от 2.октомври. 2001

Изисквания за попълване:

 • Пълномощно ( без легализация)
 • 5 копия, размер 7x 7 см
 • Приоритетни документи, ако е поискано

ЗАБЕЛЕЖКА:

Видове защита: търговската марка може са съдържа думите * , включително имена на хора, букви, цифри, рисунки, фигури, форми на изделия или опаковките им, комбинации от цветове, звуци или знаци

(* Освен оригиналната версия, регистрирането на приложението на кирилица е силно препоръчително).

Класификация: международна

Задължение за използване на регистрираната марка: задължително; ако не се използва 5 години след датата на регистрацията може да бъде прекратена по искане на заинтересована страна.

Продължителност: подновяване : 10 год. период от датата на заявяване, може да се поднови за бъдещ период от 10 год.

Възражение: не е позволено.

За контакти:

Др. Корнелия Драганова, тел. (02) 4890867, имейл: draganova@coelerlegal.com

Адв. Димитър Владимиров, тел. (02) 4890867, имейл: [email protected]