Данъчно право

Ние Ви предлагаме професионална правна помощ относно въпроси, свързани с данъчното право и Ви предоставяме ефективни и адекватни правни решения  във връзка с

  • Данъчно планиране при учредяване на търговски дружества, на дейността на търговските дружества
  • Данъчно планиране на дейността на търговските дружества
  • Данъчно планиране при сливания и придобивания
  • Правни консултации за избягване на двойно данъчно облагане
  • Международно данъчно планиране
  • Представителство пред данъчните органи и институции
  • Процесуално представителство
  • Консултации за правилен режим на ДДС и акцизите
  • Данъчна регистрация