Транспортно право

В областта на транспортното право КЬОЛЕР ЛЕГАЛ развива дейност от 1991 преди всичко за големи транспортни предприятия, параходни компании и корабни агенти. Днес към нашите клиенти спадат множество немски, австрийски, холандски и български спедитори, които консултираме най-вече относно СМР- въпроси.

По поръчка на параходни компании и корабни агенти ние предявяваме вземания по договори за морски превоз и ги гарантираме с постановления за налагане на възбрана в пристанищата по света. Ние изготвяме становища свързани с правни въпроси относно плаването по р.Дунав и водим дела за транспортно застраховане.

  • СМР
  • Мултимодален транспорт
  • Право на морския превоз
  • Право на речното плаване
  • Възбрана на кораби по целия свят

Изпратете ни имейл с Вашия въпрос. Ние ще Ви дадем незабавно и безплатно нашата необвързваща предварителна оценка.  

 

За контакти:

Др. Корнелия Драганова, тел. (02) 4890867, майл: draganova@coelerlegal.com

Димитър Владимиров