Гражданско право и процесуално представителство

Гражданско право и граждански процес

Ние ще Ви консултираме по всички въпроси на българското гражданско право и граждански процес, особено тези в международен аспект. И най-вече:

  • Договори за недвижими имоти
  • Договори за покупко-продажба от всякакъв вид
  • Застрахователно право
  • Договорни и законови искове за обезщетение от всякакъв вид
  • Наследствено право ( особено делбата на имоти)
  • Съдебни производства, арбитражни производства, извънсъдебно решаване на спорове, признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни и арбитражни решения
  • Принудително изпълнение, залози, обезпечителни мерки- запори и възбрани

Изпратете ни имейл с Вашия въпрос. Ние ще Ви дадем незабавно и безплатно нашата необвързваща предварителна оценка.  

За контакти:

Др. Корнелия Драганова, тел. (02) 4890867, майл: draganova@coelerlegal.com

Димитър Владимиров, тел. (02) 4890867, майл: vladimirov(at)coelerlegal.com